Luyện nói tiếng Anh

Cách phát âm nguyên âm A (Phần 2)

Giai điệu vui nhộn của khúc nhạc về âm /ei/ Rain – rain – rain – rain, Rain – rain – rain, If only it would. Just go away..” đã đóng lại phần giới thiệu về cách phát âm /ei/ nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội để phân biệt các trường hợp nguyên âm A được đọc là /ei/ và được đọc là /æ/.


 

Phân biệt âm /ei/ và âm /æ/

1. Nguyên âm A sẽ được phát âm /ei/ trong trường hợp:

- Từ có một âm tiết và tận cùng có hình thức:

a + phụ âm + e

Bạn có thể tham khảo các ví dụ sau:

Để nghe audio, mời quý khách cài đặt Adobe Flash player

Chú ý: Các audio trong bài sẽ đọc theo thứ tự cột

Safe

/seif/

Cane

/kein/

Fate

/feit/

Lake

/leik/

Late

/leit/

Bate

/beit/

Tape

/teip/

Mate

/meit/

- Âm đứng liền trước các chữ tận cùng bằng –ion–ian

Để nghe audio, mời quý khách cài đặt Adobe Flash player

Asian

/'ei∫n, 'eiʒn/

Australian

/ɔs'treiljən/

Translation

/træns'leiʃn/

Quotation

/kwou'teiʃn/

Nation

/'neiʃn/

Information

/,infə'meinʃn/

Invasion

/in'veiʤn/

Canadian

/kə'neidjən/

Station

/'steiʃn/

Dictation

/dik'teiʃn/

Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp ngoại lệ cũng có tận cùng là –ion và –ian nhưng không được phát âm thành /ei/:

Để nghe audio, mời quý khách cài đặt Adobe Flash player

Librarian

companion

Italian

mansion

vegetarian

/lai'brriən/

/kəm'pænjən/

/i'tæljən/

/'mænʃn/

/,veʤi'triən/


2. Nguyên âm A sẽ được phát âm /æ/:

- Từ có một âm tiết và tận cùng bằng 1 hay nhiều phụ âm, ví dụ:

Để nghe audio, mời quý khách cài đặt Adobe Flash player

Tan

/tæn/

Thatch

/θætʃ/

Fan

/fæn/

Dam

/dæm/

Map

/mæp/

Man

/mæn/

Slang

/slæɳ/

Rank

/ræɳk/

Chasm

/'kæzm/

Blank

/blæɳk/

- Trong âm tiết được nhấn mạnh của một từ nhiều âm tiết và đứng trước hai phụ âm.

Để nghe audio, mời quý khách cài đặt Adobe Flash player

Banner

/'bænə/

Calculate

/'kælkjuleit/

Candle

/'kændə/

Tango

/'tæɳgou/

Manner

/'mænə/

Sparrow

/'spærou/

Commander

/kə'mændə/

Narrow

/'nærou/

Tuy nhiên có trường hợp ngoại lệ đối với hai từ stranger capital:

Stranger /'streinʤə/: âm tiết được nhấn mạnh của một từ nhiều âm tiết và đứng trước hai phụ âm không được đọc là /æ/

Capital /'kæpitl/: âm tiết được nhấn mạnh của một từ nhiều âm tiết và đứng trước một phụ âm cũng được đọc là /æ/

Cách phát âm nguyên âm A thông qua âm /ei/ và /æ/ hẳn đã giúp các bạn trải nghiệm nhiều điều. Như có câu thành ngữ đã từng đề cập: Đầu xuôi đuôi lọt – Well begun is half done, một cánh cửa mới sẽ mở ra với nhiều cơ hội học hỏi về luyện nói tiếng Anh mà Global Education sẽ giới thiệu sau này.

Global Education


Bạn có thích bài viết này?


Thông báo nội bộ
Thông báo nâng cấp máy chủ
Thông báo nâng cấp máy chủ

Chân thành cảm ơn Quý khách hàng, học viên và các đối tác đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ học tiếng Anh trực tuyến của Công ty Global Education trong thời gian vừa qua!Tin khuyến mãi
Từ 11-22/11/20013: Siêu khuyến mãi cho thẻ học đa năng
Từ 11-22/11/20013: Siêu khuyến mãi cho thẻ học đa năng

Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Global Education triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt cho học viên có kế hoạch ôn luyện thi TOEIC; TOEFL-iBT; ôn luyện thi tiếng Anh THPT và tiếng Anh giao tiếp quốc tế…Góc luyện thi
Thời và hợp thời (phần II)
Thời và hợp thời (phần II)

Trong bài học phần trước, "Góc luyện thi" đã phân tích các bước làm phần bài thi về Thời và hợp thời. Dưới đây là đáp án bài thi mẫu lần trước và một số dạng bài về Thời – hợp thời và phương pháp giải để các bạn tham khảo.